Financieel adviseurs

Met deze downloadpagina kunt u informatie downloaden over diverse thema's en onderwerpen. Voor het bekijken van deze informatie na downloaden heeft u een viewer nodig. Zie voor meer informatie hierover aan de linker zijde. 

Schadeverzekeringen
Herbouwwaardemeter Woningen 2018
Inboedelwaardemeter
Schadeaangifte algemeen
Schadeaangifteformulier verkeer 
Waarborgfonds folder
Waarborgfonds getuigenverklaring
Waarborgfonds verzoek tot schadevergoeding
Intermediairswijziging

Levensverzekering
Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen

Inkomensverzekering
Vergelijkingskaart Risico’s afdekken

Hypotheken
Handleiding uitdraai BKR
Handleiding uitdraai UWV arbeidsverleden
Handleiding uitdraai mijn pensioenoverzicht
Verbouwings-meerwerk specificatie
Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden
Werkgeversverklaring NHG

Informatiemap hypotheken
AFM Brochure lenen
Begrotingsformulier nibud
Brochure NVHP
Vergelijkingskaart Hypotheek


Kantoor algemeen 

AFM Brochure beleggen
AFM Brochure beleggingsverzekeringen
AFM Brochure hypotheken
AFM Brochure klachtenbehandeling
AFM Brochure rentestijging
Algemene Voorwaarden van Lierop en Partners
Clausuleblad terrorismedekking
Dienstenwijzer van Lierop en Partners
Dienstenwijzer advisering zorgcollectiviteiten
Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen
Gedragscode Onafhankelijk collectief zorgadvies
Model privacyverklaring
Beloningsbeleid

Productwijzers

Schade
Aansprakelijkheidsverzekering
Inboedelverzekering
Motorrijtuigverzekering
Opstalverzekering
Pleziervaartuigenverzekering
Rechtsbijstandsverzekering
Reis- en annuleringsverzekering

Leven
Direct ingaande lijfrente
Kapitaalverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Uitvaartverzekering

Inkomen
Collectieve ongevallenverzekering voor werknemers
Collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling
Collectieve WGA-hiaatverzekering (basis)
Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)
Collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers
Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering
Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktsheidsverzekering
Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers
Verzekering voor WGA-eigenrisicodrager

Om  pdf-bestanden te kunnen lezen heeft u een apart leesprogramma (reader/viewer) nodig, bijvoorbeeld het programma Adobe Reader. Klik op de onderstaande link om Adobe Reader gratis te downloaden.