Financieel adviseurs

Werkwijze   
Bij het kopen van een huis komen er veel zaken op u af. U moet in korte tijd vele belangrijke beslissingen nemen. Hierbij is het prettig om terug te kunnen vallen op de deskundigheid van uw aankoopbemiddelaar die enkel en alleen uw belangen behartigt. Wij werken volledig onafhankelijk en uitsluitend in opdracht van de kopende partij. 

Consumenten vinden het vaak zonde van hun geld om bij de aankoop van een woning een eigen makelaar in de arm te nemen. In het recente verleden was een koper aan makelaarscourtage soms meer dan 2% van de aankoopsom kwijt. Bij aankoopbemiddeling lopen de belangen parallel met die van u, namelijk een zo laag mogelijke aankoopprijs tegen de beste voorwaarden. Vraag daarom vrijblijvend een prijsopgave aan voor de aankoopbemiddeling. U zult merken dat ons tarief een van de goedkoopste in de markt is.   

scheuren in gevel

Daarnaast kunnen wij u ook adviseren met betrekking tot de nieuwe hypotheek. De heer van Lierop is hypothecair planner en wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners. Indien de nieuwe hypotheek via ons tot stand komt zal het totaal tarief nog lager zijn voor de aankoop van de woning. 

Inschakelen aankoopbemiddelaar?  
Zodra u een woning wilt bezichtigen schakelt u ons in als "uw aankoopbemiddelaar". Wij maken voor u een afspraak bij de verkopend makelaar. Samen met u gaan we vervolgens de woning bekijken. 

Gebreken inventarisatie   
Wij maken voor u een gebreken inventarisatie bij aankoop van een bestaande woning. Indien nodig laten we een bouwtechnische keuring uitvoeren. Hiervoor werken wij samen met een gespecialiseerd bouwtechnisch keuringsbureau. Op basis van deze inspectie wordt een keuringsrapport opgemaakt. Een voorbeeld van een keuringsrapport kunt u hier vinden

bijvoorbeeld: Waar kan asbest terecht komenasbest binnenkant woning

Maximale onderhandelingsprijs   

Met de koper wordt afgesproken wat de maximale prijs is waarvoor uw bemiddelaar het pand namens u mag aankopen. Tijdens de onderhandelingen vindt veelvuldig contact plaats tussen koper en aankoopbemiddelaar, waarbij de koper het beslissende ja-woord geeft. Wij geven daarbij advies.   

Professionele onderhandelingen   
Vervolgens beginnen de onderhandelingen. Namens u worden er heldere en duidelijke onderhandelingen gevoerd met als doel een zo laag mogelijke aankoopprijs. Ook wordt er onderhandeld over de voorwaarden in het koopcontract. Maar al te vaak laten kopers alleen het verkrijgen van een hypotheek als ontbindende voorwaarde opnemen. De dagen rond de aankoop van een woning en de onderhandelingen worden door consumenten vaak als zeer spannend en emotioneel ervaren. Wij houden u dan ook permanent op de hoogte van de ontwikkelingen! Zodra overeenstemming wordt bereikt, stelt de verkopende partij de koopakte op. Uiteraard controleren wij deze voor u of alle afspraken ook opgenomen zijn in de koopovereenkomst. Pas nadat u ons "groen licht" heeft gegeven, tekent u. Dit kan u immers veel ellende achteraf besparen! 

Goedkoopste notaris   
Veel consumenten zijn niet op de hoogte van de onderhandelingsruimte in notaristarieven. Wij zoeken voor u een betrouwbare notaris met een zo laag mogelijk tarief.   

Controle   
Wij controleren uw koopovereenkomst op juistheid. Uiteindelijk maakt uw notaris een transportakte en afrekening op. Wij controleren deze op juistheid zodat u weet wat u tekent! 

Kortom uw aankoopbemiddelaar:   
• voert namens u een heldere en duidelijke onderhandeling over de koopprijs en sleept er voor u de laagste koopsom uit!   
• maakt een gebreken inventarisatie en indien nodig wordt een bouwtechnische keuring uitgevoerd.   
• zorgt voor zo gunstig mogelijke voorwaarden in het koopcontract.   
• houdt u voortdurend en nauwgezet op de hoogte van de stand van zaken tijdens de onderhandelingen.   
• zoekt voor u een voordelige en betrouwbare notaris.   
• controleert voor u de koopakte op "haken en ogen".   
• controleert uw transportakte en afrekening van de notaris op juistheid. 

Informatiemap:

Van Lierop en Partners heeft een eigen informatiemap waarin alle benodigde informatie staat vermeld over de aankoopbemiddeling en de bijbehorende hypotheken.  Deze informatiemap kunt u hier vinden

Informatiewijzer aankoopbemiddeling

Lijst van zaken

Checklist bezichtiging